Välkommen till Saltkällans Säteri i Bohuslän

Ett säteri med anor från 1600-talet

Här har det odlats kulturella grödor sedan 1700-talet och en stor del av det gamla finns kvar än idag. De nuvarande ägarna, familjen Silvstrand, har försökt bevara det kulturhistoriska arvet genom att fortsätta att odla grödor och växter på Säteriets marker.

 
Självplock av bär är slut för säsongen.